CHAMPIX (VARENIKLIN): Indragning av tillverkningssatser på grund av förekomst av N-nitroso-vareniklin över den acceptabla gränsen

Information till hälso- och sjukvården – DHPC Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.