Länsstyrelsen på Gotland tycker att Cementa behöver komplettera sin ansökan om ett fyraårigt brytningstillstånd.Bland annat skriver länsstyrelsen till mark- och miljödomstolen att bolaget inte tydligt visat vilken miljöpåverkan ytterligare fyra års brytning skulle leda till.Om Cementa inte kompletterar sin ansökan yrkar länsstyrelsen på att mark- och miljödomstolen ska säga nej. Läs hela artikeln här!