Cementa kan tänka sig att bygga ledningar för att leda om vatten från Filehajdar, som i dag går ut i Anerån, så att det i stället leds till Västra brottet. Det framgår av bolagets yttrande till miljödepartementet som svar på kritik från remissinstanserna. Cementa har redan tidigare sagt att man kan tänka sig att leda om vattnet till Västra brottet i stället, men nu förtydligar bolaget ett yrkande på så sätt att man också vill bygga ledningar som gör det möjligt. Läs hela artikeln här!