Hör duellen mellan Mats Dahlbom (C) och Magnus Gärdebring (M) och vart de står i frågan om Karlshamns ekonomi. Såhär säger övriga partier om frågan.Kristdemokraterna vill att kommunen i fortsättningen bara ska investera i projekt som ger Karlshamn bättre ekonomi. Allt annat får nu vänta. Satsningar på välfärden ska gå först och sist får andra viktiga saker pengar. KD föreslår även att sälja av fastigheter från det kommunala bolaget som äger kommersiella fastigheter.Socialdemokraterna trycker på att kommunen – trots höga lån – faktiskt gjorde ett plus. Lösningen är att ytterligare öka kommunens överskott, både inom de kommunala bolagen och i det vanliga kommunala (skola, äldrevård osv.). På det sättet kan kommunen fortsätta att investera, men med egna medel istället för lånade pengar.Miljöpartiet menar att de investeringar som görs måste vara helt nödvändiga eller innebära en besparing, eller något som ger avkastning. Inte fortsätta göra stora investeringar som också gör att driftskostnaderna sticker iväg.Sverigedemokraterna: Ekonomin delvis problematisk. Det stora problemet är att varit för dålig kontroll på kostnaderna. Vi ligger högre i kostnader än andra likvärdiga kommuner, till exempel inom socialförvaltningen. Vårt skyddsnät ska vara bra, men inte ligga på en avsevärt högre nivå än andra kommuner.Liberalerna säger kort och gott att Karlshamn behöver ett nytt styre som kan bromsa, prioritera och få ned låneskulden. Läs hela artikeln här!