Vi jobbar hela tiden med att skapa säkra arbetsplatser och ett sätt är Bygga säkert-metoden. Metoden går ut på att genom enkla, direkta kontroller uppmärksamma positiva trender men också kunna bryta negativa på arbetsplatserna.

Framgången med Bygga säkert-metoden som vi använder på byggena av våra sex trafikplatser har gett så goda resultat för arbetsmiljön att vi nu börjar använda metoden på våra arbetsplatser där vi bygger tunnlar också. Bygga säkert-ronderna är ett komplement till entreprenörernas egna skyddsronder.

Kort går metoden ut på att vi gör ronder tillsammans med våra entreprenörer på arbetsplatserna och fyller i observationer i en checklista. Vi listar både sådant som är bra och rätt och sådant som är fel. Det gör att entreprenörerna både får positiv återkoppling för saker som är bra, och även kan rätta till saker som var fel och vi kan enkelt följa upp observationerna vid nästa besök.

Utveckling av våra arbetssätt

För ungefär ett och ett halvt år sedan började vi att använda oss av Bygga säkert-metoden där vi bygger trafikplatser inom projekt E4 Förbifart Stockholm.  

Therese Broström, tillförordnad funktionsansvarig byggarbetsmiljö i projektet E4 Förbifart Stockholm. 

– Metoden har fungerat bra och vi har sett en positiv utveckling på våra arbetsplatser och därför börjar vi i höst använda metoden även där vi bygger tunnlar. Entreprenörerna som vi samverkar med har gett oss mycket positiv återkoppling på metoden, säger Therese Broström, tillförordnad funktionsansvarig byggarbetsmiljö i projektet E4 Förbifart Stockholm.

Vi började använda Bygga säkert-metoden som en del av den löpande utvecklingen av våra arbetssätt. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa säkrare arbetsplatser genom att ha våra arbetsmiljöspecialister och byggledare på plats som stöttar och följer upp verksamheten tillsammans med våra entreprenörer.

– Det blir spännande att prova metoden i tunnlarna, förutsättningarna är annorlunda här än där vi bygger trafikplatser, säger Bo Segerberg, arbetsmiljöspecialist på E4 Förbifart Stockholm.

Efter en första rond med Bygga säkert i tunnlarna på Lovö säger Henrik Molin, handläggare för arbetsmiljöfrågor.

– Det är jättebra att andra arbetsmiljöspecialister kommer och besöker vår entreprenad och att vi får komma till dem. Jag tror att det som kommer ge oss mest är erfarenhetsutbytet mellan entreprenaderna som gör mätningar.

Metoden består av enkla kontroller

Med hjälp av Bygga säkert-metoden kan vi genom enkla, direkta kontroller snabbt se trender på arbetsplatserna. En kontroll kan till exempel vara att se om en person har rätt skyddsutrustning eller inte. För varje aktuell arbetsplats väljs ett antal arbetsmiljöområden ut utifrån vilken typ av arbeten som vi utför på den aktuella arbetsplatsen.

I tunnlarna kommer vi att göra ronder i olika tunnelrör beroende på de arbeten som pågår och om tunnlarna är tillgängliga för besök. Vid olika ronder kan olika tunnlar bli aktuella att besöka. Vi har redan sprängt ut en stor del av våra tunnlar och det pågår flera olika typer av arbeten parallellt.

Checklista

Vid våra Bygga säkert-ronder fyller vi i observationer i en checklista, både av sådant som är rätt och fel.

Utifrån checklistan räknar vi ut hur många procent av kontrollerna som fått ett godkänt resultat. Siffran för antalet godkända resultat blir något som kallas Bygga säkert-nivå. Under senaste året har Bygga säkert-nivån i genomsnitt legat på 85 procent och det är det mål som E4 Förbifart Stockholm satt för Bygga säkert-nivån.

– Vi har använt metoden ett tag och det fungerar bra. Det är positivt att nivån är jämn, men vi vill gärna att den ska ligga högre, avslutar Therese Broström.

Områden som rör brand i fokus i tunnlarna

I E4 Förbifart Stockholm tittar vi med hjälp av metoden på följande områden:

  • ställningar
  • personlig skyddsutrustning
  • tillträdesvägar/utrymningsvägar
  • avspärrningar
  • damm
  • maskiner
  • brandbelastning (så lite brännbart material som möjligt i tunnlar)
  • beredskap brand

Faktaruta:
Metoden är ursprungligen utvecklad i Finland och används i Trafikverket sedan tidigare.

Läs hela artikeln här!