Sedan slutet av förra veckan har det strulat att köpa biljetter hos Jönköpings länstrafik. Problemen är inte åtgärdade än men nu tror man sig veta vad strulet beror på enligt Viktor Gustafsson, chef för försäljning på Jönköpings länstrafik.”Det är någonting med datan som hämtas, till exempel när man söker på en biljett.” säger han. Läs hela artikeln här!