Den grönblå majoriteten i Stockholms stad gör vad dom kallar “en historisk satsning” på särskilt stöd för skolelever i kommunen, och skjuter till totalt 170 miljoner kronor för nästa år.Pengarna ska gå till både resursskolor, fristående skolor och kommunala skolor och innebär bland annat en ny grundersättning för särskilda undervisningsgrupper på 75 000 kronor per elev.I förra veckan meddelade två resursskolor i kommunen, Lunaskolan i Bromma och Kärrtorp, att de tänker lägga ner på grund av vad de menar är en underfinansiering från Stockholm stad. Läs hela artikeln här!