Bergs kommun kommer att släppa ett 20-tal nya tomter i Myre, för såväl flerfamiljshus som villor och parhus till försäljning. Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu börjar kommunen arbeta med områdets infrastruktur och avstyckning av tomterna. Läs hela artikeln här!