Bergs kommun säljer nya tomter i Myre

Bergs kommun kommer att släppa ett 20-tal nya tomter i Myre, för såväl flerfamiljshus som villor och parhus till försäljning. Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu börjar kommunen arbeta med områdets infrastruktur och avstyckning av tomterna. Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.