Båten som körs av Örebro kommun till Vinön, Katrinelund och Björkön är inte tillgänglighetsanpassad för personer i rullstol.”Örebro kommun borde haft med krav i upphandlingen att alla ska kunna åka med” säger Christer Johansson ordförande för DHR* i Örebro.Erik Göthlin, förvaltare av Björköns naturreservat, berättar att det delvis beror på att Björkön i sig inte är tillgänglighetsanpassad och att han inte ser någon möjlighet just nu att tillgodose önskemålet. Läs hela artikeln här!