Ett barn med sömnsvårigheter som vårdades vid Akademiska barnsjukhuset fick för hög dos läkemedel. Patienten förgiftades lindrigt till måttligt men fick utöver ökad trötthet inga men. Händelsen har anmälts till Inspektionen för Vård och omsorg. Läs hela artikeln här!