Nu häver räddningstjänsten avrådan från bad och kontakt med vattnet i Höganäs och Helsingborg.Kustbevakningen har sökt av området med båt och helikopter och räddningstjänsten har inventerat kustremsan på land utan att hitta några större mängder olja.”Vi har hittar ingen olja ute i vattnet så det är bara olja i tången på några platser”, säger räddningstjänstens Peter Hjort. Läs hela artikeln här!