Åkraskolans elever i Sala utbildades under tisdagen, brottsförebyggande om sexualbrott mot barn på nätet. Det pratades bland annat om vad sexualbrott är på nätet, vilka brott man kan bli utsatt för och vad som händer om man blir utsatt. “Jag har lärt mig hur jag kan vara trygg på sociala medier och att jag alltid kan prata med en vuxen”, säger eleverna Asrin Azizi och Ibrahim Anwari. Läs hela artikeln här!