Tunnel Lovö

På Lovö är det fokus på bergssprängning. Vi har nu passerat 7000 meter tunnel och snittframdriften ligger runt 200 meter/vecka i tunnlarna på Lovö. Vi har transporterat bort mer än 2,3 miljoner ton berg.

Full produktion i tunnlarna under Lovö.  

Ekerövägen

Tappström-Lindö

Fortsatt arbetar vi med gjutningar av den nya gång- och cykelpassagen vid Tappström under Färentunavägen. Under hösten startar vi även asfalteringsarbeten på Ekerövägen. Vi gör förändringar för att förbättra trafiksituationen i eftermiddagsrusningen.

Gjutningsarbetet med den nya gång- och cykelpassagen under Färentunavägen fortsätter. 

Tappström

I Tappström har vi monterat två spontlådor i vattnet som vi ska gjuta de nya brostöden i. Under hösten kommer resterande spontlådor att monteras på samma sätt som de två första och därefter börjar vi arbetet med att gjuta brostöden.

En del arbeten sker från land, en del sker från de tillfälligt uppbyggda träbryggorna och en del arbeten sker från en pråm i vattnet. 

Läs mer om arbetet i Tappström här.

Lindö-Edeby

Det nya tunnelröret vid Lindö tunnel är färdigsprängt. Nu arbetar vi med inklädnadsarbeten.  

Tunnelmynningarna för tunnlarna som ska ansluta Ekerövägen till E4 Förbifart Stockholm vid Tillflykten blev färdigsprängda i början av augusti. Vi börjar också med nya sprängningar för att tunnlarna vid Tillflykten ska kommer ner till rätt nivå. 

Sedan vi ledde om Ekerövägen i månadsskiftet mars/april arbetar vi med att schakta och spränga oss ner till rätt nivå och kunna anlägga den nya cirkulationsplatsen vid Edeby för ramptunnlarna söderut. 

Edeby-Nockeby

Fortsatta arbeten pågår på Ekeövägens södra sida, där den nya gång- och cykelvägen ska anläggas.

Vi anlägger en temporär busshållplats vid Drottningholm. Busshållplatsen behövs för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att bredda Ekerövägen.

Läs mer om de temporära busshållplatserna vid Drottningholm här

Lagerbyte Drottningholmsbron
Under sommaren började vi att byta brolager på Drottningholmsbron. När de är bytta kan brobreddningen starta. Till hösten startar samma arbeten med Nockebybron.

Drottningholmsbron med brostöd som är inklädda med bullerdämpning. 

Vi arbetar med lagerbyten under Drottningholmsbron inför arbetet med breddningen. 

Läs hela artikeln här!