Apache täpper till allvarlig sårbarhet som utnyttjas av hackare


Användare av Apache HTTP Web Server bör så snart som möjligt uppdatera till version 2.4.50. Läs hela artikeln här!

Sorry, comments are closed for this post.