14 vindkraftverk utanför Igelfors och 18 utanför Simonstorp, det är vad Holmen slutligen ansöker om att bygga. Det planerade tredje området söder om Simonstorp skrotas helt. Nu ligger ansökan om vindkraftsbygget på Länsstyrelsens bord och sedan kommer även berörda kommuner få vara med och tycka till. Den generella bedömningen av Holmen är att vindkraftverken kommer ha påverkan på omgivningen, men att den är liten. Läs hela artikeln här!