Situationen beskrivs som katastrofal av läkare vid Sunderby sjukhus. Regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson lämnar sitt uppdrag.Bland Luleåborna själva råder det delade meningar om vårdsituationen i länet.”Jag tycker det är tråkigt. Det går bara utför för det”, säger Anette Fallberg. Läs hela artikeln här!