Ambulansen åker på fler uppdrag rörande psykisk ohälsa och självmord.Nu får ambulanspersonalen i Dalarna utbildning i hur de ska ta hand om och bemöta självmordsnära personer.”En utbildning som man blir ganska berörd av”, säger ambulanssjuksköterskan Erik Sparring, som gått utbildningen. Läs hela artikeln här!