Psykisk ohälsa bland personer som är 65 år eller äldre är vanligt, men uppmärksammas inte tillräckligt av omgivningen och många får inte hjälp i tid. Det menar Folkhälsomyndigheten som nu satsar på att sprida information om äldres psykiska mående till primärvården och äldrevården. Läs hela artikeln här!