Det finns risk för att akut och nödvändig vård inte kan garanteras i Västernorrland i sommar, det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO).I maj gjordes en anonym anmälan om att det inte skulle vara möjligt att bedriva en patientsäker vård under sommaren, var på IVO gjorde en tillsyn.”Bemanningssituationen och bristen på vårdplatser medför betydande risker för att patienter kan drabbas av vårdskador”, säger Marie Åberg på IVO. Läs hela artikeln här!