Den som får för sig att klottra på någon partiledares valaffisch kan få böter eller fängelse i högst sex månader.”Det finns vissa särskilda brott om man försöker påverka valutgången, definitivt att det kan klassas som grov skadegörelse”, säger Johan Knies vid Falu tingsrätt. Vid grovt valsabotage kan en person dömas upp till fyra ås fängelse och vanligen också betala skadestånd. Läs hela artikeln här!