Advokatsamfundets disciplinnämnd kritiserar nu tre advokater som granskats av Smålandsposten. En av advokaterna varnas och två får en erinran, vilket är något mildare.Advokaterna anses ha brutit mot god advokatsed i sina kostnadsräkningar i samband med mål vid Växjö tingsrätt.Smålandsposten har vid ett flertal tillfällen granskat den tidsåtgång som advokaterna angett i sina kostnadsräkningar vid större mål i Växjö tingsrätt och konstaterat att de debiterat för samma tid i flera andra mål. Läs hela artikeln här!