December 2020 nådde vi en viktig milstolpe då vi kunde färdigställa vår 968 meter långa servicetunnel Linné! December 2021 når vi nästa milstolpe i berget, då vi nu har nått fram till läget invid bergpåslaget vid Södra Hamngatan. Läs hela artikeln här!